OM OSS

Lutherske Fordypningsdager arrangeres av DELK Bergen menighet og FBB Bjørgvin.

info

Lutherske Fordypningsdager er et forum for å fremme sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse. Vi fokuserer på teologisk klarhet i møte med dagsaktuell forvirring, oppfriskning av kunnskap, sosialt samvær, uformell kontakt og sist men ikke minst; foredrag og forkynnelse til oppbyggelse, frimodighet og sjelesorg.

Lutherske Fordypningsdager vil gjennom sine arrangementer fokusere på fundamentale trossannheter og på forkynnelsen av Guds Ord i lov og evangelium. I dette finner vi frimodighet for vår kristne bekjennelse. Vi samler mennesker som hører hjemme i ulike organisasjoner og kirkesamfunn, derfor er det viktig for oss å legge til rette for den gode samtalen slik at vennskap og nettverk utvikles mellom oss som har vårt hjem i vår lutherske bekjennelse endog i ulike forsamlinger.

info

DELK Bergen

DELK Bergen menighet er del av Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK). DELK er den eldste lutherske frikirken i Norge, med ca. 3500 medlemmer fordelt på 14 menigheter. Hovedtyngden av menigheter ligger i Vestfold, og hovedkontoret er i Tønsberg. Menigheten i Bergen ble stiftet i 2002 og holder til i DELK-kirken i Rosenberggaten 1, hvor vi hver søndag kommer sammen til gudstjeneste eller møte. Vi feirer gudstjeneste med den klassiske liturgien og synger tradisjonelle salmer. Menigheten har mange virkegrener og fokuserer blant annet på misjon, diakoni og ungdomsarbeid. Menigheten legger stor vekt på bibelundervisning og annenhver onsdag er det bibeltime der presten vår, Jan Bygstad, underviser.

info

For Bibel og Bekjennelse (FBB)

For Bibel og Bekjennelse (FBB) er den eldste bekjennelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter er grunnlaget for vårt liv og virke. FBB Bjørgvin er bevegelsens lokallag i Hordaland. FBBs virksomhet omfatter seminarer, konferanser og nettsider (se www.fbb.nu). Vi løfter frem aktuelt stoff angående det som foregår i norsk kristenliv. Vi vil være et ressurssenter gjennom foredrag, artikler og annet som hjelp til å navigere i spørsmål som har med troens saker å gjøre.

Meny