«Et kristen-
menneskes
frihet»

 

27.-30. august 2020

Arrangementet er dessverre avlyst for 2020. Vi arbeider med å flytte programmet til 2021. I tillegg jobbes det med et videoprogram for 2020.

 

Lutherske fordypnings- dager

Lutherske Fordypningsdager er et forum for å fremme sentrale og livgivende sannheter i klassisk luthersk tro og bekjennelse. Vi fokuserer på fundamentale trossannheter og på forkynnelsen av Guds Ord i lov og evangelium.

Finn oss på sosial media:    


Velkommen til Bergen

Velkommen til Bergen, byen mellom de syv fjell! En by full av historie, og mange severdigheter. Besøk gjerne Bryggen og gamle Bergen når du er i byen, og få med deg utsikten fra Fløyen. Vil du gå i fjellet er mulighetene mange, og det tilbys sightseeing både til fots, segway, buss og båt. Bergen har også historie som kirkelig hovedstad i Norge, med området rundt Håkonshallen og Mariakirken.


Arrangørene

DELK Bergen menighet er del av Det Evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK). DELK er den eldste lutherske frikirken i Norge, med ca. 3500 medlemmer fordelt på 14 menigheter. Hovedtyngden av menigheter ligger i Vestfold, og hovedkontoret er i Tønsberg. Menigheten i Bergen ble stiftet i 2002 og holder til i DELK-kirken i Rosenberggaten 1, hvor vi hver søndag kommer sammen til gudstjeneste eller møte. Vi feirer gudstjeneste med den klassiske liturgien og synger tradisjonelle salmer. Menigheten har mange virkegrener og fokuserer blant annet på misjon og diakoni. Menigheten legger stor vekt på bibelundervisning og annenhver onsdag er det bibeltime der presten vår, Jan Bygstad, underviser.

For Bibel og Bekjennelse (FBB) er den eldste bekjennelsesbevegelsen i norsk kirke- og kristenliv, stiftet i 1919, og er bygget på evangelisk-luthersk tro. Bibelen og den lutherske kirkes bekjennelsesskrifter er grunnlaget for vårt liv og virke. FBB Bjørgvin er bevegelsens lokallag i Hordaland. FBBs virksomhet omfatter seminarer, konferanser og nettsider (se www.fbb.nu). Vi løfter frem aktuelt stoff angående det som foregår i norsk kristenliv. Vi vil være et ressurssenter gjennom foredrag, artikler og annet som hjelp til å navigere i spørsmål som har med troens saker å gjøre.