Olav Rørtveit

Olav Rørtveit er lektor og prest. Han har vært lærer i ungdomsskole og folke-høgskole. Han har også vært bibelskolelærer ved Bibelskolen Bildøy og har reist som forkynner i Indremisjonsforbundet. En tid har han også vært prest i Den norske kirke. Ellers er hans store interesse å reise i apostlenes (særlig Paulus’) fotspor i Hellas og Tyrkia.

Olav Rørtveit

Lektor og prest