Rev. Dr. James Arne “Jim” Nestingen

James Arne Nestingen er pensjonert professor i kirkehistorie ved Luther Seminary i St.Paul, Minnesota, og har i tillegg en mangeårig prestetjeneste i Canada og USA bak seg. Han benyttes som taler og foreleser i et bredt spekter av sammenhenger, nasjonalt og internasjonalt. James Arne Nestingen er av norsk avstamning; på farssiden fra Øyer, og på morssiden fra Leksvik.

Short videos

Rev. Dr. James Arne "Jim" Nestingen

Professor Emeritus at Luther Seminary