Frimodighet i Jesu blod (2015)

Den lutherske kirke er en bekjennende kirke. Dette er et viktig kjennetegn, og gjennom årets program vil vi fordype oss i hva dette rent praktisk er. En slik fordypning innebærer fokus på bekjennelsens innhold, og vi skal særlig arbeide med Den augsburgske bekjennelse (CA). Bekjennelsens innhold er troens innhold. Bekjennelsen er relevant fordi vi stadig på ny trenger å høre lov og evangeliet forkynt for oss og aktuelt fordi denne forkynnelse og bekjennelse stadig på ny gis videre i en bestemt kontekst. Vi inviterer derfor til samling, fordypning og oppbyggelse gjennom foredrag og forkynnelse.

Talere

Program

Torsdag 27. august – Vi bekjenner Kristus

16:30 - 18:00Registrering og innkvartering
Read more »
18:30 - 19:00«Vi bekjenner…» – Hva er bekjennelse?
Read more »
20:15 - 21:15Kirken og bekjennelsen – Formalitet eller fundament?
Read more »
21:30 - 22:00Kaffemat
Read more »

Fredag 28. august – I møte med aktuelle utfordringer: Vi bekjenner Kristus

09:30 - 10:30«Når dere kommer sammen…» – Hva sier bekjennelsen?
Read more »
11:00 - 12:00Finnes lutherske baptister?
Read more »
12:15 - 13:00Lunsj
Read more »
13:30 - 14:30"In statu confessionis" - Når bekjennelsen settes til side
Read more »
15:15 - 16:00Panelsamtale
Read more »
17:00 - 18:00Middag med dessert
Read more »
18:30 - 19:30Har vi vokst fra vår Lille katekisme? - Saksen 1528 vs. Norge 2014
Read more »
20:00 - 21:00Katekismen som håndbok for den kristnes gudstjeneste, bønn og kall
Read more »
21:30 - 22:00Kaffemat
Read more »

Lørdag 29. august – For Gud og mennesker: Vi bekjenner Kristus

09:30 - 10:30CA II og XIX – Synden
Read more »
11:00 - 12:00CA IV – Rettferdiggjort, ikke ved kjærlighet eller ved å holde ting for rett, men ved tro
Read more »
12:30 - 13:30CA III, IX, X - Evangeliet om Kristi to naturer og nådens midler
Read more »
14:00 - 15:00Lunsj
Read more »
18:00 - 19:00CA XII, XIII, XVI, XX - Det nye liv blant Guds folk og i verden
Read more »
19:30 - 20:30God middag med kaffemat – god drøs
Read more »

Søndag 30. august – Kristus for oss i Ord og Sakrament

11 - 00:00Gudstjeneste med nattverd
Read more »
09:30 - 10:30Tilgivelse: Gudstjenesten, prester, forkynnere og folk flest
Read more »
11:00 - 12:30Gudstjeneste med nattverd
Read more »
13:00 - 14:00Middag med dessert
Read more »

Kort sagt