Katekismen som håndbok for den kristnes gudstjeneste, bønn og kall

Det sentrale lutherske bekjennelsesskriftet Konkordieformelen kaller Luthers katekismer en «…«lekmannsbibel» som inneholder alt det som blir behandlet utførlig i Den hellige Skrift, og som et kristent menneske trenger å vite til sin salighet.» Samtidig enkel og dyp, en praktisk og jordnær liten bok for det virkelige liv.

Katekismen som håndbok for den kristnes gudstjeneste, bønn og kall
Frimodighet i Jesu blod (2015): Fredag 28. august – I møte med aktuelle utfordringer: Vi bekjenner Kristus

28. August 2015
20:00 - 21:00