Frihet og bekjennelse (2021)

Årets program har to brennpunkt som relaterer til hverandre både tematisk og kronologisk. I 1520 kom skriftet «Et kristenmenneskes frihet» hvor Luther klargjør evangelisk frihet og bundethet. Året etter, i 1521 avlegger Luther sin kjente bekjennelse under riksdagen i Worms. Og i fastetiden i 1522 returnerte han fra «husarrest» på Wartburg for å prekene frihet i møte med fanatisme. Vi har gleden av å presentere kjente og kjære foredragsholdere som vil ta oss gjennom denne tematikken. Vi gjør i år et forsiktig forsøk på å samles to kvelder med et redusert program sammenlignet med foregående år. Lokale foredragsholdere vil være tilstede, mens utenlandske vil delta virtuelt.

Talere

Program