Knut Alfsvåg

Knut Alfsvåg er en av Norges mest anerkjente internasjonale lutherske teologer og har sitt virke ved VID Misjonshøyskolen i Stavanger.

Knut Alfsvåg

Professor ved VID Vitenskapelige Høgskole. Forman i FBB.