"…han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned…" – Kristus i sentrum av skapelse og rettferdiggjørelse.

"…han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned…" – Kristus i sentrum av skapelse og rettferdiggjørelse.
En Gud som gir seg selv (2018): Torsdag 23. august 2018

23. August 2018
20:15 - 21:00