Mennesket og Gud – synderen og frelseren (2016)

Overskriften for årets arrangement er det Martin Luther kaller teologiens «summa»: Mennesket og Gud – synderen og frelseren. Under denne overskriften vil en stor del av foredragene være knyttet til tema i Luthers stridsskrift mot Erasmus av Rotterdam, «Om den trellbundne viljen» (OTV). Inge Lønning har pekt på det paradoksale i at mens Luther betraktet dette skrift om viljens bundethet som et av sine viktigste, er det en kjensgjerning at nettopp viljen har hatt en viktig rolle i forkynnelsen store deler av norsk kristenliv. La oss derfor se nærmere på dette skriftets innhold når vi samles til fordypning i Skrift og bekjennelse, og til forkynnelse av lov og evangelium!

Talere

Program

Torsdag 25. august - Mennesket og Guds hellighet

16:30 - 18:00Registrering og innkvartering + bevertning
Read more »
18:30 - 19:30«Innkrøkt i seg selv» - Skapelse, fall og menneskets bundethet
Read more »
20:15 - 21:15«Husk han er ingen tam løve» (C. S. Lewis) - Gudsfrykt
Read more »
21:30 - 22:30Kaffemat
Read more »

Fredag 26. august - Forkynnelsen og omvendelsen

09:30 - 10:30«Loven fremkaller vrede,…» (Rom 4,15) - Lex semper accusat
Read more »
11:00 - 12:00«… da var jeg ufornuftig og forstod intet. Som et dyr var jeg imot deg.» (Sal 73) – Omvendelsen
Read more »
12:30 - 13:30Lunsj
Read more »
13:30 - 14:30Omvendelsen, troen og vår vilje – Forkynnelse vurdert i lys av Skrift og bekjennelse
Read more »
15:15 - 16:30Panelsamtale
Read more »
17:00 - 18:00Middag med dessert
Read more »
18:30 - 19:30«Å frykte Herren er begynnelsen til visdom;…» (Sal 111) - Gud skjult og Gud forkynt
Read more »
20:00 - 21:00«The lover and the playboy» - Luther og Erasmus som forkynnere
Read more »
21:30 - 22:30Kaffemat
Read more »

Lørdag 27. august - Skriften og frelsen

09:30 - 10:30«For oss (…) og til vår frelse» - Kristus i Skriften
Read more »
11:00 - 12:00Luther om Skriftens klarhet
Read more »
12:15 - 13:15Lunsj
Read more »
15:45 - 16:45Skriften og saligheten
Read more »
17:30 - 18:30«Jeg skal…»/«Han har…» – Evangeliets grammatikk
Read more »
19:00 - 20:00God middag med kaffemat – god drøs
Read more »

Søndag 28. august - Kristus for oss i Ord og Sakrament

09:30 - 10:30Sann gudstjeneste – Tre ord fra Gud og jakten på noe bedre
Read more »
11:00 - 12:30Gudstjeneste med nattverd
Read more »
13:00 - 14:00Middag
Read more »

Kort sagt