«Loven fremkaller vrede,…» (Rom 4,15) – Lex semper accusat

«Paulus sier: «Loven virker vreden» (Rom 4,15). Han sier ikke at menneskene fortjener syndenes forlatelse ved loven. For loven anklager og forskrekker alltid samvittighetene. Den gjør altså ikke rettferdig, for den samvittighet som er forskrekket av loven, rømmer fra Guds dom.» (Ap. IV,38. Mæland)