Et kristenmenneskes frihet (2020)

Sannheten skal sette dere fri! Slik lyder Kristi ord til denne menneskeslekten. Hvilke krefter binder oss? Under hvilke makter holdes vi fast? Luthers i år 500 år gamle skrifter, Skriftet til den kristne adel, Kirkens babyloniske fangenskap og Et kristenmenneskes frihet, er høyaktuelle i vår tid der mørke skyer truer og uroen stiger. Gud er en Gud som setter sitt folk i frihet. Frihet fra hva? Og frihet til hva? Velkommen til frigjørende
felleskap på Lutherske Fordypningsdager 2020!

Talere

Program

Torsdag 27. august

18:30 - 19:30Fri fra uvisshetens monster - Reformasjonen og frelsesvissheten
Read more »
20:15 - 21:15Fri fra skammen
Read more »

Fredag 28. august

10:30 - 11:30Fri til å være det vi er skapt til
Read more »
12:00 - 13:00Fridd fra meningsløsheten – Om Forkynneren.
Read more »
13:15 - 13:45Lunch
Read more »
15:00 - 16:00Isak og Isamel - Gudsrelasjon ved løfte og ved lov
Read more »
16:15 - 17:15Middag
Read more »
17:30 - 18:30Når frykten tar overhånd: Fri fra et liv styrt av syndens realitet og muligheten for fall
Read more »
19:00 - 20:00Fri fra usunne åndelige autoriteter og kirkesamfunn
Read more »
20:00 - 20:30Kaffi
Read more »

Lørdag 29. august

10:30 - 11:30Fri fra falske sakramenter
Read more »
11:45 - 12:45Fri til å sette fri
Read more »
13:00 - 14:00Som under loven og som uten loven (1 Kor 9:20f) - Paulus' tjeneste for å vinne sin neste
Read more »
14:00 - 14:30Lunch
Read more »
14:30 - 16:30Årsmøte FBB
Read more »
17:00 - 17:30Kaffi
Read more »
17:30 - 18:30Profilforedrag: For frihets skyld. Luthers skrifter fra 1520
Read more »
19:00 - 20:00Det befriende simul - En rød tråd gjennom den lutherske teologi
Read more »
20:15 - 21:00Pizza
Read more »

Søndag 30. august

09:30 - 10:30Frihet i Galaterbrevet
Read more »
11:00 - 12:30Gudstjeneste
Read more »