Alf Danbolt

Alf Danbolt er pensjonert prest som gjør frivillig tjeneste i Messiaskirken i Oslo og som rektor i Ad-Fontes presteopplæringsprogram. Han er cand. theol. fra Menighetsfakultetet. og har blant annet arbeidet som generalsekretær i Norsk Søndagsskoleforbund. Han har vært hospitant på doktorgradsprogrammet ved MF. I tillegg har han hatt forskningsopphold ved flere teologiske institusjoner i utlandet. Alf er gift med Torill, bor på Tomter i Østfold og liker å lese og bruke tid sammen med barnebarna.

Alf Danbolt

Prest i Den Lutherske Kirke i Norge