Steven D. Paulson

Steven D. Paulson er professor i systematisk teologi ved Luther Seminary i St. Paul, Minnesota. Han er ordinert prest og er brukt som foreleser i et bredt spekter av sammen-henger, nasjonalt og inter-nasjonalt. Paulson har vært del av redaksjonen i tidsskriftet Lutheran Quart-erly og har flere års erfaring som psykiatrisk rådgiver. Paulson er av norsk avstamning.

Steven D. Paulson

Professor ved Luther seminary