Sann gudstjeneste – Tre ord fra Gud og jakten på noe bedre

Kristen, evangelisk gudstjeneste er i følge Luther at Gud taler til oss og at vi så gir ham vårt tilsvar. Noe mer skal ikke skje der. Hva lærer Skriften og historien oss om sann Gudstjeneste og hvordan dette har blitt sett på? Og hva er vårt kall som lutheranere i dag, overfor andre konfesjoner?

Sann gudstjeneste – Tre ord fra Gud og jakten på noe bedre
Mennesket og Gud – synderen og frelseren (2016): Søndag 28. august - Kristus for oss i Ord og Sakrament

28. August 2016
09:30 - 10:30