«… da var jeg ufornuftig og forstod intet. Som et dyr var jeg imot deg.» (Sal 73) – Omvendelsen

Konkordieformelen sier om mennesket under artikkelen «Om den frie vilje eller de menneskelige krefter» at «…det er i dette tilfellet verre enn en stokk siden det er gjenstridig og fiendtlig innstilt overfor Guds vilje,…» (Sol. Decl. II, 24, ibid.) Hvordan skal vi da bli frelst; hva lærer Skrift og bekjennelse?

«… da var jeg ufornuftig og forstod intet. Som et dyr var jeg imot deg.» (Sal 73) – Omvendelsen
Mennesket og Gud – synderen og frelseren (2016): Fredag 26. august - Forkynnelsen og omvendelsen

26. August 2016
11:00 - 12:00