«Å frykte Herren er begynnelsen til visdom;…» (Sal 111) – Gud skjult og Gud forkynt

«Slik Gud forkynnes, er det nemlig dette han er opptatt av: at synd og død skal bort, slik at vi blir frelst. «Han sendte sitt ord og helbredet dem» (Salme 107,20). Slik han er skjult i sin majestet derimot vil Gud verken sørge over døden eller ta den bort, men bevirker liv, død og alt i alle.» – Luther, OTV (VU, bd. IV s. 215)

«Å frykte Herren er begynnelsen til visdom;…» (Sal 111) – Gud skjult og Gud forkynt
Mennesket og Gud – synderen og frelseren (2016): Fredag 26. august - Forkynnelsen og omvendelsen

26. August 2016
18:30 - 19:30