«Husk han er ingen tam løve» (C. S. Lewis) – Gudsfrykt

«Gud vil jo ikke gjøre…» «Gud er ikke slik at…» Hvordan står det til med gudsfrykten blant oss; faller vi for fristelsen til å rettferdiggjøre Gud etter menneskelig standard for gjøre ham spiselig for verden? Hva sier Skriften om Gud og gudsfrykt, belyst fra Luthers skrift?

«Husk han er ingen tam løve» (C. S. Lewis) – Gudsfrykt
Mennesket og Gud – synderen og frelseren (2016): Torsdag 25. august - Mennesket og Guds hellighet

25. August 2016
20:15 - 21:15