John Pless

Rev. Dr. John T. Pless er amanuensis i praktisk teologi og misjon ved Concordia Theological Seminary i Ft.Wayne, IN og er en aktiv foredragsholder. Pless har også gjort tjeneste som campuspastor i Minneapolis, MN i 17år.

John Pless

Professor ved Concordia Theological Seminary Ft. Wayne