«Første bud» –Katekismens forståelse av 1. bud og dets plass i tro og liv

«Første bud» –Katekismens forståelse av 1. bud og dets plass i tro og liv
En Gud som gir seg selv (2018): Lørdag 25. august 2018

25. August 2018
11:00 - 12:00