Kall og stand i lys av Luthers lære om den forkynte Gud

Kall og stand i lys av Luthers lære om den forkynte Gud
En Gud som gir seg selv (2018): Fredag 24. august 2018

24. August 2018
13:30 - 14:30