Kirken og Kristus: Avstandsforelskelse eller ekteskap? – Luthersk kirke og gudstjenesteliv

Kirken og Kristus: Avstandsforelskelse eller ekteskap? – Luthersk kirke og gudstjenesteliv
Luthersk - til forskjell fra... (2017): Søndag 3. september - Kristus for oss i Ord og Sakrament

3. September 2017
09:30 - 10:30