Skapelse og rettferdiggjørelse i gudstjenesten – troen og det skapte

Skapelse og rettferdiggjørelse i gudstjenesten – troen og det skapte
En Gud som gir seg selv (2018): Søndag 26. august 2018

26. August 2018
09:30 - 10:30