I nød og anfektelse, i livskall og ekteskap, i død og i sorg Luther som sjelesørger

I nød og anfektelse, i livskall og ekteskap, i død og i sorg Luther som sjelesørger
Luthersk - til forskjell fra... (2017): Fredag 1. september - Luthersk til forskjell fra...

1. September 2017
20:00 - 21:00