«Innkrøkt i seg selv» – Skapelse, fall og menneskets bundethet

Et sentralt uttrykk for Luthers forståelse av det falne menneske og dets forhold til sin skaper, med referanse til romerbrevsforelesningen og det aktuelle skrift «Om den trellbundne viljen». Hvilke konsekvenser har fallet for det falne menneskets syn på Gud, sin neste og seg selv.