Omvendelsen, troen og vår vilje – Forkynnelse vurdert i lys av Skrift og bekjennelse

Omvendelsen er en svært viktig sak i forhold til Luthers skrift. Hvordan har man i teologiens historie behandlet menneskets vilje? I hvilken grad har Luthers syn på omvendelsen fått gjennomslag hos betydningsfulle folkelige skandinaviske teologer og bevegelser opp til vår tid? Den trellbundne vilje i forkynnelse og sjelesorg.

Omvendelsen, troen og vår vilje – Forkynnelse vurdert i lys av Skrift og bekjennelse
Mennesket og Gud – synderen og frelseren (2016): Fredag 26. august - Forkynnelsen og omvendelsen

26. August 2016
13:30 - 14:30