Omvendelsen, troen og vår vilje – Forkynnelse vurdert i lys av Skrift og bekjennelse

Omvendelsen er en svært viktig sak i forhold til Luthers skrift. Hvordan har man i teologiens historie behandlet menneskets vilje? I hvilken grad har Luthers syn på omvendelsen fått gjennomslag hos betydningsfulle folkelige skandinaviske teologer og bevegelser opp til vår tid? Den trellbundne vilje i forkynnelse og sjelesorg.

Video fjernet etter ønske fra foredragsholder