Skriften og saligheten

Kommer vi til rette med Skriften eller kommer Skriften til rette med oss? I lys av lov og evangelium, hva er relasjonen mellom reformasjonens formalprinsipp, «Skriften alene», og dens materialprinsipp, rettferdiggjørelse ved «troen alene»?