1. bud og gjerninger –Helliggjørelsen i kirkehistorisk perspektiv og hos Luther

1. bud og gjerninger –Helliggjørelsen i kirkehistorisk perspektiv og hos Luther
En Gud som gir seg selv (2018): Lørdag 25. august 2018

25. August 2018
09:30 - 10:30