Et kristenmenneskes frihet (2020)

Arrangementet er dessverre avlyst for 2020. Vi arbeider med å flytte programmet til 2021. Opplysningene nedenfor er derfor gitt «til info».

I tillegg jobbes det med et videoprogram for 2020.

Sannheten skal sette dere fri! Slik lyder Kristi ord til denne menneskeslekten. Hvilke krefter binder oss? Under hvilke makter holdes vi fast? Luthers i år 500 år gamle skrifter, Skriftet til den kristne adel, Kirkens babyloniske fangenskap og Et kristenmenneskes frihet, er høyaktuelle i vår tid der mørke skyer truer og uroen stiger. Gud er en Gud som setter sitt folk i frihet. Frihet fra hva? Og frihet til hva? Velkommen til frigjørende
felleskap på Lutherske Fordypningsdager 2020!

Talere

Program