Gudstjeneste med nattverd

Arne Helge Teigen preker, Jan Bygstad forretter