Kirken og bekjennelsen – Formalitet eller fundament?

Et kirkesamfunns eller en organisasjons grunnregler og grunnlag kan formelt inneholde bekjennelser og ulike økumeniske dokumenter. Hvordan er dette praktisk å forstå? Hva lærer Skriften om bekjennelsen og kirken?