Kirken og bekjennelsen – Formalitet eller fundament?

Et kirkesamfunns eller en organisasjons grunnregler og grunnlag kan formelt inneholde bekjennelser og ulike økumeniske dokumenter. Hvordan er dette praktisk å forstå? Hva lærer Skriften om bekjennelsen og kirken?

Kirken og bekjennelsen – Formalitet eller fundament?
Frimodighet i Jesu blod (2015): Torsdag 27. august – Vi bekjenner Kristus

27. August 2015
20:15 - 21:15