«In statu confessionis» – Når bekjennelsen settes til side

Kan egentlig lutherske kirker og organisasjoner sette kirkens bekjennelse til side, eller avgjøre saker og spørsmål uten å konsultere bekjennelsen? Hva er vårt kall når bekjennelsen settes til side eller motsies hos oss, og hvorfor er dette kallet så viktig?

«In statu confessionis» – Når bekjennelsen settes til side
Frimodighet i Jesu blod (2015): Fredag 28. august – I møte med aktuelle utfordringer: Vi bekjenner Kristus

28. August 2015
13:30 - 14:30