Finnes lutherske baptister?

Vi kan høre tale om «den lutherske biten» og at Luther har lært oss om rettferdiggjørelsen, men Wesley om helliggjørelsen. Er en slik konfesjonsblanding mulig? Det kan kanskje høres ydmykt ut å si at vi samles om Skriften, og holder oss til bekjennelsen «i den grad» den taler som Skriften, ikke «fordi» den taler som Skriften. Men er det egentlig det?