God middag med kaffemat – god drøs

God middag med kaffemat – god drøs
Frimodighet i Jesu blod (2015): Lørdag 29. august – For Gud og mennesker: Vi bekjenner Kristus

29. August 2015
19:30 - 20:30