«Når dere kommer sammen…» – Hva sier bekjennelsen?

Formuleringen går igjen i Paulus sitt første brev til menigheten i Korint. Hva sier vår lutherske bekjennelse som får følger for form og innhold når vi kommer sammen? Det sies at slik vi tror, slik (til)ber vi og at slik vi (til)ber, slik tror vi.

«Når dere kommer sammen…» – Hva sier bekjennelsen?
Frimodighet i Jesu blod (2015): Fredag 28. august – I møte med aktuelle utfordringer: Vi bekjenner Kristus

28. August 2015
09:30 - 10:30