CA II og XIX – Synden

«Denne arvesynd er en så dypt ond fordervelse i naturen, at ingen fornuft forstår det, men det må erkjennes ved troen utav Skriftens åpenbaring. Sal 51; Rom 5, 12 f.; 2 Mos 33, 20; 1 Mos 3, 6 f.» Luther i De schmalkaldiske artikler.