CA III, IX, X – Evangeliet om Kristi to naturer og nådens midler

Skriftens lære om Kristi to naturer er et herlig evangelium med avgjørende betydning for nådens midler og vår frelse. Disse grunnleggende og bokstavelig talt jordnære sannheter anfektes i vår tid og må stadig forkynnes og bekjennes til frelse og oppbyggelse for Guds folk.

CA III, IX, X – Evangeliet om Kristi to naturer og nådens midler
Frimodighet i Jesu blod (2015): Lørdag 29. august – For Gud og mennesker: Vi bekjenner Kristus

29. August 2015
12:30 - 13:30