Det Evangelisk-Lutherske Kirkesamfunn

Delk er et kirkesamfunn