En Gud som gir seg selv (2018)

Talere

Program

Torsdag 23. august 2018

18:30 - 19:30Eskatologisk og terapautisk - Luther om tilgivelse
Read more »
20:15 - 21:00"...han som alt er skapt ved, som for oss mennesker og for vår frelses skyld steg ned..." - Kristus i sentrum av skapelse og rettferdiggjørelse.
Read more »

Fredag 24. august 2018

09:30 - 10:30Sentrum i den reformatoriske oppdagelse –Luthers lære om Ordet
Read more »
11:00 - 12:00Fra Eden til den og nye jord –skapelse, gjenløsning og nyskapels
Read more »
13:30 - 14:30Kall og stand i lys av Luthers lære om den forkynte Gud
Read more »
15:15 - 16:30Profilforedrag/Panelsamtal
Read more »
17:30 - 18:30Evangeliet som ytre ord, og personlig erfaring
Read more »
18:30 - 19:30Glede – I skapelse og rettferdiggjørelse, i fellesskap og enhet, i hverdag og fremtidig
Read more »
20:00 - 21:00"Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, ..." (Sal 23,6) –Guds ubegripelige frelseshandling
Read more »

Lørdag 25. august 2018

09:30 - 10:301. bud og gjerninger –Helliggjørelsen i kirkehistorisk perspektiv og hos Luther
Read more »
11:00 - 12:00"Første bud" –Katekismens forståelse av 1. bud og dets plass i tro og liv
Read more »
15:45 - 16:45"Hun trodde at det var gartneren..." (Joh20,15b) –Den første og den andre Adam
Read more »
17:30 - 18:30"Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, ..." (Joh1,14) –Evangeliet om inkarnasjonen.
Read more »

Søndag 26. august 2018

09:30 - 10:30Skapelse og rettferdiggjørelse i gudstjenesten – troen og det skapte
Read more »
11:00 - 12:30Gudstjeneste med nattverd
Read more »