Luthersk – til forskjell fra… (2017)

I 2017 markeres at det er 500 år siden reformasjonen startet Først og fremst er reformasjonsjubileet en anledning til å frimodig holde frem og istemme den lutherske bekjennelse av Guds Ord, slik våre fedre har gjort. Dernest gir jubileet en anledning til å se på spesifikke kjennetegn ved den lutherske kirke, og det som skiller den fra de andre protestantiske tradisjoner Disse to vektleggingene vil være gjennomgående for årets foredrag, som i hovedsak kan sorteres under tre hovedtema Kirke og teologihistorie, reformatoriske
hovedtema og sjelesørgeriske tema.

Talere

Program

Torsdag 31. august - Reformasjonens teologi og historie

18:30 - 19:30Fra 95 avlatsteser til hjertets enhet - Konkordiebokens teologi og historie
Read more »
20:15 - 21:15Reformasjonen i Danmark Norge - Ulike strømdrag
Read more »

Fredag 1. september - Luthersk til forskjell fra...

09:30 - 10:30Den konservative og den radikale reformasjon - Kontinuitet og brudd
Read more »
11:00 - 12:00Luthersk, reformert og arminiansk - Tre oppfatninger av synd og frelse
Read more »
13:30 - 14:30Sola Scriptura , Sola Gratia , Sola Fide - Luthersk, romersk katolsk og reformert
Read more »
15:15 - 16:30Panelsamtale
Read more »
18:30 - 19:30Det dobbelte møte med Gud i Ordet Lov og evangelium
Read more »
20:00 - 21:00I nød og anfektelse, i livskall og ekteskap, i død og i sorg Luther som sjelesørger
Read more »

Lørdag 2. september - Luthersk til forskjell fra...

09:30 - 10:30«Du oppdrar oss for ditt rike ved kors og trengsel» - Bot og korsteologi
Read more »
11:00 - 12:00Ord og Sakrament i luthersk sjelesorg Veien mellom avveiene
Read more »
15:45 - 16:45I kirken, i hjemmet og i staten - Luthers lære om de to regimenter og de tre stender
Read more »
17:30 - 18:30Fra den første til den andre Martin - Reformasjonens persongalleri
Read more »

Søndag 3. september - Kristus for oss i Ord og Sakrament

09:30 - 10:30Kirken og Kristus: Avstandsforelskelse eller ekteskap? - Luthersk kirke og gudstjenesteliv
Read more »
11:00 - 12:30Gudstjeneste med nattverd
Read more »