Luthersk – til forskjell fra… (2017)

I 2017 markeres at det er 500 år siden reformasjonen startet Først og fremst er reformasjonsjubileet en anledning til å frimodig holde frem og istemme den lutherske bekjennelse av Guds Ord, slik våre fedre har gjort. Dernest gir jubileet en anledning til å se på spesifikke kjennetegn ved den lutherske kirke, og det som skiller den fra de andre protestantiske tradisjoner Disse to vektleggingene vil være gjennomgående for årets foredrag, som i hovedsak kan sorteres under tre hovedtema Kirke og teologihistorie, reformatoriske
hovedtema og sjelesørgeriske tema.

Talere

Program