Jan Bygstad

Jan Bygstad er prest i DELKs menigheter i Håkonsund på Sotra og i Bergen sentrum. Han har tidligere vært prest i Dnk, samt vært ansatt i Bergen Indremisjon og ved Bibelskolen Bildøy. Bygstad er en mye brukt forkynner i ulike sammenhenger i inn- og utland. Han har hatt sentrale verv i FBB sentralt og lokalt, er aktivt med i Nordisk Evangelisk- Luthersk Konferanse (NELK), samt er p.t. formann i Nordeuropeisk Luther-akademi (NELA).

Jan Bygstad

Prest i DELK Bergen og Håkonsund