«For oss (…) og til vår frelse» – Kristus i Skriften

«Og han begynte fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham.» (Luk 24,27). «Ta bort Kristus fra Skriftene» sier Luther, «-hva mer vil du da finne i dem?» OTV (VU, IV s. 126)