Et kristenmenneskes frihet (2020)

Arrangementet er dessverre avlyst for 2020. Vi arbeider med å flytte programmet til 2021. Opplysningene nedenfor er derfor gitt «til info».

I tillegg jobbes det med et videoprogram for 2020.

Sannheten skal sette dere fri! Slik lyder Kristi ord til denne menneskeslekten. Hvilke krefter binder oss? Under hvilke makter holdes vi fast? Luthers i år 500 år gamle skrifter, Skriftet til den kristne adel, Kirkens babyloniske fangenskap og Et kristenmenneskes frihet, er høyaktuelle i vår tid der mørke skyer truer og uroen stiger. Gud er en Gud som setter sitt folk i frihet. Frihet fra hva? Og frihet til hva? Velkommen til frigjørende
felleskap på Lutherske Fordypningsdager 2020!

Talere

Program

Torsdag 27. august

18:30 - 19:30Fri fra uvisshetens monster - Reformasjonen og frelsesvissheten
Read more »
20:15 - 21:15Fri fra skammen
Read more »

Fredag 28. august

10:30 - 11:30Fri til å være det vi er skapt til
Read more »
12:00 - 13:00Fridd fra meningsløsheten – Om Forkynneren.
Read more »
13:15 - 13:45Lunch
Read more »
15:00 - 16:00Isak og Isamel - Gudsrelasjon ved løfte og ved lov
Read more »
16:15 - 17:15Middag
Read more »
17:30 - 18:30Når frykten tar overhånd: Fri fra et liv styrt av syndens realitet og muligheten for fall
Read more »
19:00 - 20:00Fri fra usunne åndelige autoriteter og kirkesamfunn
Read more »
20:00 - 20:30Kaffi
Read more »

Lørdag 29. august

10:30 - 11:30Fri fra falske sakramenter
Read more »
11:45 - 12:45Fri til å sette fri
Read more »
13:00 - 14:00Som under loven og som uten loven (1 Kor 9:20f) - Paulus' tjeneste for å vinne sin neste
Read more »
14:00 - 14:30Lunch
Read more »
14:30 - 16:30Årsmøte FBB
Read more »
17:00 - 17:30Kaffi
Read more »
17:30 - 18:30Profilforedrag: For frihets skyld. Luthers skrifter fra 1520
Read more »
19:00 - 20:00Det befriende simul - En rød tråd gjennom den lutherske teologi
Read more »
20:15 - 21:00Pizza
Read more »

Søndag 30. august

09:30 - 10:30Frihet i Galaterbrevet
Read more »
11:00 - 12:30Gudstjeneste
Read more »