CA IV – Rettferdiggjort, ikke ved kjærlighet eller ved å holde ting for rett, men ved tro

Samtidig som Melanchthon skrev forsvaret for Den augsburgske bekjennelse, skrev han disputasen om rettferdiggjørelse ved tro og ikke ved kjærlighet. Vi står i dag overfor det samme som Melanchthon: Forsøk på å inkludere våre gjerninger i troen eller fullt ut fortrenge den. CA IV er den sentrale artikkel, til oppbyggelse og til avvisning av nye og gamle villfarelser.