Har vi vokst fra vår Lille katekisme? – Saksen 1528 vs. Norge 2014

Finnes likheter mellom situasjonen i Saksen 11 år etter at reformasjonen startet, og vår tid? Året etter at Melanchthon skrev De saksiske visitasjonsartikler, som viser oss bakgrunnen for Lille katekisme, skriver Luther: «Den beklagelige og jammerlige nød (…) har drevet meg til å lage denne katekismen.» Er Lille katekisme aktuell for oss i dag?