Samtidig synder og rettferdig, Gud forkynt og Gud skjult, etc

Troens distinksjoner til hjelp og trøst