For alle som bærer tunge byrder, kristne inkludert