«Husk han er ingen tam løve» (C. S. Lewis) – Gudsfrykt

«Gud vil jo ikke gjøre…» «Gud er ikke slik at…» Hvordan står det til med gudsfrykten blant oss; faller vi for fristelsen til å rettferdiggjøre Gud etter menneskelig standard for gjøre ham spiselig for verden? Hva sier Skriften om Gud og gudsfrykt, belyst fra Luthers skrift?