«Jeg skal…»/«Han har…» – Evangeliets grammatikk

«Natt og dag grunnet jeg på dette inntil Gud forbarmet seg over meg, og jeg ble oppmerksom på sammen- hengen mellom ordene.» (VU, I, s.18) Slik beskriver Luther det da han fikk se at Guds rettferdighet er den rettferdighet Gud gir oss. Hvem som handler og hvem som er passiv er helt avgjørende. Det bibelske språket er svært viktig i Luthers oppgjør med Erasmus. Det dreier seg om lov og evangelium.