Katekismen som håndbok for den kristnes gudstjeneste, bønn og kall

Det sentrale lutherske bekjennelsesskriftet Konkordieformelen kaller Luthers katekismer en «…«lekmannsbibel» som inneholder alt det som blir behandlet utførlig i Den hellige Skrift, og som et kristent menneske trenger å vite til sin salighet.» Samtidig enkel og dyp, en praktisk og jordnær liten bok for det virkelige liv.